за Христос

Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър.

Слушай 1Коринтяни 3:18
1Коринтяни 3:18

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 3:18:

Не се заблуждавайте! Ако някой сред вас се смята за мъдър според стандартите на този свят, нека стане глупав, за да стане наистина мъдър.
/Съвременен превод 2004/
Нека никой да не лъже себе си! Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този свят, нека стане глупав, за да бъде мъдър.
/Верен 2002/
Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този век, нека стане глупав, за да бъде мъдър.
/Библейско общество 2000/
Никой да не се лъже. Ако някой между вас мисли, че е мъдър според тоя век, нека стане глупав за да бъде мъдър.
/Протестантски 1940/
Никой да не се мами; ако някой от вас мисли, че е мъдър на тоя свят, нека стане безумен, за да бъде мъдър.
/Православен/
Никой да се не лъже; ако некой отпомежду ви мисли че е мъдър на този свет, да стане безумен, за да бъде мъдър.
/Цариградски/
Let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise.
/KJV/