за Христос

1Коринтяни 11:22-34   

22 Какво! Къщи ли нямате, където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Няма да ви похваля.
23 Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб
24 и като благодари, разчупи и каза: Това е Моето тяло, което е разчупено за вас; това правете за Мое възпоменание.
25 Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е Новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоменание.
26 Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той.
27 Затова който яде хляба или пие Господнята чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа.
28 Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата;
29 защото който яде и пие, без да разпознава Господнето тяло, той яде и пие осъждане за себе си.
30 Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали.
31 Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени.
32 А когато биваме съдени от Господа, с това се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света.
33 Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг.
34 Ако някой е гладен, нека яде у дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане.
А останалите работи ще ги наредя, когато дойда.
1Коринтяни: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16