за Христос

Казвам ли аз, че идоложертвеното е нещо или че идолът е нещо? Не.

Слушай 1Коринтяни 10:19
1Коринтяни 10:19

Препратки:

Други преводи на 1Коринтяни 10:19: