за Христос

Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина Си.

Слушай 1Йоан 5:9
1Йоан 5:9

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:9:

Щом като приемаме свидетелството на хора, трябва да признаем, че свидетелството на Бога е по-значимо. Това е Божието свидетелство: той е свидетелствал за своя Син.
/Съвременен превод 2004/
Ако приемаме свидетелството на хората, свидетелството на Бога е по-велико, защото свидетелството на Бога е това, че Той е свидетелствал за Сина Си.
/Верен 2002/
Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е, че Той е свидетелствал за Сина Си.
/Библейско общество 2000/
Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си.
/Протестантски 1940/
Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.
/Православен/
Ако приимаме свидетелството на человеците, свидетелството Божие е по-големо; защото това е свидетелството Божие което свидетелствува за Сина си.
/Цариградски/
If we receive the witness of men, the witness of God is greater: for this is the witness of God which he hath testified of his Son.
/KJV/