за Христос

Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни.

Слушай 1Йоан 5:8
1Йоан 5:8

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:8: