за Христос

и Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е истината.

Слушай 1Йоан 5:7
1Йоан 5:7

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:7: