за Христос

Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;

Слушай 1Йоан 5:6
1Йоан 5:6

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:6:

Този, който дойде при нас чрез вода и кръв, е Исус Христос не само чрез вода, но чрез вода и кръв. Това свидетелство идва от Духа, защото Духът е истината.
/Съвременен превод 2004/
Това е Иисус Христос, който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;
/Верен 2002/
Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, а чрез водата и чрез кръвта;
/Библейско общество 2000/
Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;
/Протестантски 1940/
Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) - не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, Който свидетелствува, понеже Духът е истина.
/Православен/
Той е който е дошел с вода и с кръв, Исус Христос; не тъкмо с вода, но с вода и с кръв; и Духът е който свидетелствува, понеже Духът е истината.
/Цариградски/
This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
/KJV/