за Христос

Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.

Слушай 1Йоан 5:4
1Йоан 5:4

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:4:

Това е така, защото всеки, който е дете на Бога, побеждава света. И ето как извоювахме тази победа над света: чрез нашата вяра.
/Съвременен превод 2004/
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и това е победата, която е победила света - нашата вяра.
/Верен 2002/
Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света; и тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра.
/Библейско общество 2000/
Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.
/Протестантски 1940/
Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света - нашата вяра.
/Православен/
Защото всеко от Бога родено побеждава света, и тая е победата която е света победила, верата наша.
/Цариградски/
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.
/KJV/