за Христос

защото това е любов към Бога: да пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не са тежки.

Слушай 1Йоан 5:3
1Йоан 5:3

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:3: