за Христос

Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в Истинния, в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.

Слушай 1Йоан 5:20
1Йоан 5:20

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:20:

Знаем, че Божият Син дойде и ни даде разбиране да познаем истинския Бог. Ние сме в истинския Бог, тъй като сме в неговия Син Исус Христос. Той е истинският Бог и вечният живот.
/Съвременен превод 2004/
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в истинния Бог, в Неговия Син Иисус Христос. Този е истинният Бог и вечен живот.
/Верен 2002/
Знаем също, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаем истинния Бог; и ние сме в истинния, т.е. в Неговия Син Исус Христос. Този е истинският Бог и вечен живот.
/Библейско общество 2000/
Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.
/Протестантски 1940/
Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога - Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.
/Православен/
Знаем още че Син Божий дойде, и даде нам разумение, да познаваме истиннаго, и в истиннаго сме, сиреч, в Сина му Исуса Христа; той е Бог истинен и живот вечен.
/Цариградски/
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.
/KJV/