за Христос

По това познаваме, че обичаме Божиите чеда, когато обичаме Бога и изпълняваме Неговите заповеди,

Слушай 1Йоан 5:2
1Йоан 5:2

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:2: