за Христос

Знаем, че ние сме от Бога; и целият свят лежи в лукавия.

Слушай 1Йоан 5:19
1Йоан 5:19

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:19: