за Христос

Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.

Слушай 1Йоан 5:18
1Йоан 5:18

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:18:

Знаем, че всеки, който е станал Божие дете, не продължава да греши, защото Божият Син го пази и лукавият не го докосва.
/Съвременен превод 2004/
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а роденият от Бога, пази себе си и лукавият не го докосва.
/Верен 2002/
Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; но онзи, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него.
/Библейско общество 2000/
Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.
/Протестантски 1940/
Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.
/Православен/
Знаем че всеки роден от Бога не съгрешава; но който е роден от Бога пази себе си, и лукавий не се прикоснува до него.
/Цариградски/
We know that whosoever is born of God sinneth not; but he that is begotten of God keepeth himself, and that wicked one toucheth him not.
/KJV/