за Христос

Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т. е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има грях (водещ) към смърт - не казвам за него да се моли.

Слушай 1Йоан 5:16
1Йоан 5:16

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:16:

Ако някой види свой брат да извършва грях но не смъртен грях нека да се моли за него и Бог ще му даде живот. Говоря за тези, които не са извършили смъртен грях. Има смъртен грях и не казвам да се молите за него.
/Съвременен превод 2004/
Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот - на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях - не казвам за него да се моли.
/Верен 2002/
Ако някой види брат си, че извърши несмъртен грях, нека се моли и Бог ще му даде живот, т.е. на онези, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях - не казвам за него да се помоли.
/Библейско общество 2000/
Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли.
/Протестантски 1940/
Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, - сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.
/Православен/
Ако види некой брата си че съгрешава грех не смъртно, ще попроси, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония които съгрешават не смъртно. Има грех смъртен; не казвам за него да се помоли.
/Цариградски/
If any man see his brother sin a sin which is not unto death, he shall ask, and he shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death: I do not say that he shall pray for it.
/KJV/