за Христос

и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да попросим, знаем, че получаваме това, което сме просили от Него.

Слушай 1Йоан 5:15
1Йоан 5:15

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:15: