за Христос

И дръзновението, което имаме пред Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

Слушай 1Йоан 5:14
1Йоан 5:14

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:14: