за Христос

Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син.

Слушай 1Йоан 5:13
1Йоан 5:13

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:13:

Всичко това пиша на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
/Съвременен превод 2004/
Това ви писах на вас, които вярвате в Името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот.
/Верен 2002/
Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].
/Библейско общество 2000/
Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот [и да вярвате в името на Божия Син].
/Протестантски 1940/
Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.
/Православен/
Това писах вам, които вервате в името на Сина Божия за да знаете че имате живот вечен, и да вервате в името на Сина Божия.
/Цариградски/
These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God; that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God.
/KJV/