за Христос

И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

Слушай 1Йоан 5:11
1Йоан 5:11

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:11: