за Христос

Вярата - победа над света
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.

Слушай 1Йоан 5:1
1Йоан 5:1

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 5:1:

Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е Божие дете; а всеки, който обича Отца, обича и неговото дете.
/Съвременен превод 2004/
Всеки, който вярва, че Иисус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
/Верен 2002/
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и родения от Него.
/Библейско общество 2000/
Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който люби Родителя, люби и родения от Него.
/Протестантски 1940/
Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.
/Православен/
Всеки който верва че Исус е Христос от Бога е роден; и всеки който люби оногози който е родил люби и роденият от него.
/Цариградски/
Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him.
/KJV/