за Христос

Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.

Слушай 1Йоан 3:8
1Йоан 3:8

Препратки:

Други преводи на 1Йоан 3:8:

Всеки, който продължава да съгрешава, принадлежи на дявола, защото дяволът съгрешава от самото начало. Затова дойде Божият Син за да унищожи делата на дявола.
/Съвременен превод 2004/
Който върши грях, е от дявола, защото дяволът съгрешава от началото. Затова се яви Божият Син - за да унищожи делата на дявола.
/Верен 2002/
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
/Библейско общество 2000/
Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
/Протестантски 1940/
Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола.
/Православен/
Който прави грех от дялова е; защото от начало дяволът съгрешава. За това се яви Син Божий, да съсипе делата на дявола.
/Цариградски/
He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil.
/KJV/