за Христос

Яков 2   

1 Изпитание на братската любов
Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие.
2 Защото ако влезе в синагогата ви човек със златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе и сиромах със зацапани дрехи,
3 и погледнете с почит към онзи, който е с хубавите дрехи, и кажете: Ти седни тук на добро място; а на сиромаха кажете: Ти стой там, или: Седни до подножието ми,
4 не правите ли различия помежду им и не ставате ли пристрастни съдии?
5 Слушайте, възлюбени мои братя: Не избра ли Бог онези, които са сиромаси в светските неща, но богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тези, които Го обичат?
6 А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и те ви влачат по съдилища?
7 Нали те хулят почтеното име, с което се наричате?
8 Обаче ако изпълнявате царския закон, според Писанието: Да обичаш ближния си като себе си, добре правите.
9 Но ако гледате на лице, грях правите и от закона се осъждате като престъпници.
10 Защото който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.
11 Понеже Онзи, Който е казал: Не прелюбодействай, казал е и: Не убивай, така че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник пред закона.
12 Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
13 Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.
14 Вяра и дела
Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?
15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна
16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?
17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
18 Но ще каже някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.
19 Ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш; и бесовете вярват и треперят.
20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вяра без дела е безплодна?
21 Авраам, нашият отец, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?
22 Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че чрез делата се усъвършенства вярата;
23 и се изпълни Писанието, което казва: Авраам повярва в Бога; и това му се вмени за правда; и се нарече Божий приятел.
24 Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра.
25 Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?
26 Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва.
Яков: 1 2 3 4 5