за Христос

Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

Слушай Яков 1:27
Яков 1:27

Препратки:

Други преводи на Яков 1:27:

Поклонението, което Бог приема за чисто и непорочно, се изразява в това да се грижиш за сираци и вдовици, когато са в нужда, и да останеш неосквернен от светското влияние.
/Съвременен превод 2004/
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това - да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.
/Верен 2002/
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отец е това: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.
/Библейско общество 2000/
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света.
/Протестантски 1940/
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.
/Православен/
Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледва сирачетата и вдовиците в утеснението им, и да пази себе си неосквернен от света.
/Цариградски/
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.
/KJV/