за Христос

Границата да слиза от Шефам до Ривла, на изток от Аин; и границата да слиза и да достига брега на езерото Хинерот на изток.

Слушай Числа 34:11
Числа 34:11

Препратки:

Други преводи на Числа 34:11: