за Христос

А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята и пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.

Слушай Числа 33:8
Числа 33:8

Препратки:

Други преводи на Числа 33:8:

И отпътуваха от Пиаирот и преминаха през морето в пустинята, изминаха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.
/Верен 2002/
А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята и пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.
/Библейско общество 2000/
А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.
/Протестантски 1940/
Като тръгнаха от Хахирот, минаха през морето в пустинята, и пътуваха три дни по пустиня Етам, и се разположиха на стан в Мера.
/Православен/
А когато се дигнаха от Пиаирот преминаха през морето в пустинята та пътуваха три дни път през пустинята Етам, и разположиха стан в Мера.
/Цариградски/
And they departed from before Pihahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
/KJV/