за Христос

И докараха пленниците, плячката и заграбеното на Моисей, на свещеника Елеазар и на обществото израелтяни в стана, на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

Слушай Числа 31:12
Числа 31:12

Препратки:

Други преводи на Числа 31:12:

И докараха пленниците, плячката и заграбеното на Мойсей, на свещеника Елеазар и на обществото израилеви синове в стана в низините на Моав при Йордан, срещу Ерихон.
/Верен 2002/
И докараха пленниците, плячката и ценностите на Моисей, на свещеника Елеазар и на обществото израелци в стана, на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.
/Библейско общество 2000/
И докараха пленниците, плячката и користите на Моисея, на свещеника Елеазар и на обществото израилтяни в стана, на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.
/Протестантски 1940/
И заробените и плячката и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елеазара и пред обществото на синовете Израилеви, при стана, в равнините Моавски, при Иордан, срещу Иерихон.
/Православен/
И донесоха Моисею, и Елеазару свещенику, и на събранието на Израилевите синове пленниците, и грабежа, и користите в стана, на Моавовите полета, при Йордан, срещу Йерихон.
/Цариградски/
And they brought the captives, and the prey, and the spoil, unto Moses, and Eleazar the priest, and unto the congregation of the children of Israel, unto the camp at the plains of Moab, which are by Jordan near Jericho.
/KJV/