за Христос

Тези са преброените чрез Моисей и свещеника Елеазар, които преброиха израелтяните на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.

Слушай Числа 26:63
Числа 26:63

Препратки:

Други преводи на Числа 26:63:

Това са преброените чрез Мойсей и свещеника Елеазар, които израилевите синове преброиха в низините на Моав при Йордан, срещу Ерихон.
/Верен 2002/
Тези са преброените чрез Моисей и свещеника Елеазар, които преброиха израелците на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон.
/Библейско общество 2000/
Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.
/Протестантски 1940/
Това са преброените от Моисея и свещеник Елеазара, които преброиха синовете Израилеви в Моавските равнини при Иордан, срещу Иерихон;
/Православен/
Тези са изброените чрез Моисея и Елиазара свещеника, които изброиха Израилевите синове на Моавовите полета, при Йордан, срещу Иерихон.
/Цариградски/
These are they that were numbered by Moses and Eleazar the priest, who numbered the children of Israel in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
/KJV/