за Христос

Като долини са разпрострени,
като градини по речни брегове,
като алоени дървета, които Господ е насадил,
като кедри покрай водите.

Слушай Числа 24:6
Числа 24:6

Препратки:

Други преводи на Числа 24:6: