за Христос

Валаам изрича благословения и пророчества за Израел
А на сутринта Валак взе Валаам и го заведе на високите Ваалови места, откъдето той видя народа до крайната му част.

Слушай Числа 22:41
Числа 22:41

Препратки:

Други преводи на Числа 22:41: