за Христос

Преход в земята Моав. Валак и Валаам
След това израелтяните отпътуваха и разположиха стан на моавските полета оттатък Йордан, срещу Йерихон.

Слушай Числа 22:1
Числа 22:1

Препратки:

Други преводи на Числа 22:1: