за Христос

а от Вамот в долината, която е в моавското поле, при върха на Фасга, която гледа към Есимон.

Слушай Числа 21:20
Числа 21:20

Препратки:

Други преводи на Числа 21:20: