за Христос

Числа 19:1-10   

1 Очистване на нечисти
И Господ говори на Моисей и Аарон:
2 Ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза: Говори на израелтяните да ти доведат червеникава телица без недостатък, която няма повреда и на която не е слаган ярем;
3 и да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана, за да я заколят пред него.
4 Тогава свещеникът Елеазар, като вземе от кръвта й с пръста си, да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.
5 И да изгорят телицата пред него: кожата й, месото й и кръвта й с нечистотиите й да изгорят.
6 После свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата телица.
7 Тогава свещеникът да изпере дрехите си, да окъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът да бъде нечист до вечерта.
8 Така и онзи, който я е изгорил, нека изпере дрехите си във вода и да окъпе тялото си във вода, и да бъде нечист до вечерта.
9 Тогава един чист човек да събере пепелта от телицата и да я сложи вън от стана на чисто място; и пепелта да се пази за обществото израелтяни, за да се направи с нея вода за очистване от грях.
10 А онзи, който събере пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта; и това ще бъде вечен закон за израелтяните и за пришълците, които живеят между тях.
Числа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36