за Христос

Ето, Аз взех братята ви, левитите, измежду израелтяните; те са ви изцяло дар, дадени на Господа, да вършат службата на шатъра за срещане.

Слушай Числа 18:6
Числа 18:6

Препратки:

Други преводи на Числа 18:6:

И ето, Аз взех братята ви, левитите, измежду израилевите синове; те са ви като дар, дадени на ГОСПОДА, за да вършат службата на шатъра за срещане.
/Верен 2002/
Ето, Аз взех братята ви, левитите, измежду израелците; те са ви изцяло дар, дадени на Господа, да вършат службата на шатъра за срещане.
/Библейско общество 2000/
И, ето, Аз взех братята ви левитите отсред израилтяните; те ви са всецяло дар, дадени Господу, да вършат службата на шатъра за срещане.
/Протестантски 1940/
защото вашите братя, левитите, Аз взех измежду синовете Израилеви и ги дадох вам като дар Господу, за да прислужват при скинията на събранието;
/Православен/
И, ето, аз взех братята ви Левитите отсред Израилевите синове: те са дадени вам дар заради Господа да вършат слугуването за скинията на събранието.
/Цариградски/
And I, behold, I have taken your brethren the Levites from among the children of Israel: to you they are given as a gift for the LORD, to do the service of the tabernacle of the congregation.
/KJV/