за Христос

После се изкачиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан.)

Слушай Числа 13:22
Числа 13:22

Препратки:

Други преводи на Числа 13:22:

После се изкачиха на южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Ахиман, Сесай и Талмай, синовете на Енак. А Хеврон беше построен седем години преди египетския Цоан.
/Верен 2002/
После се изкачиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, където живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан.)
/Библейско общество 2000/
После се изкачиха по южната страна и дойдоха до Хеврон, гдето живееха Енаковите синове Ахиман, Сесай и Талмай. (А Хеврон беше построен седем години преди Египетския Зоан). {Гръцки: Танис; сега: Сан.}*
/Протестантски 1940/
Те отидоха и обгледаха земята от пустиня Син дори до Рехов, близо до Емат;
/Православен/
После възлязоха към южната страна и дойдоха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай, и Талмай, Енаковите синове. А Хаврон беше съграден седем години преди Египетския Танис.
/Цариградски/
And they ascended by the south, and came unto Hebron; where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, were. (Now Hebron was built seven years before Zoan in Egypt.)
/KJV/