за Христос

Погрижи се да изпратиш на път законника Зина и Аполос, така че да не им липсва нищо.

Слушай Тит 3:13
Тит 3:13

Препратки:

Други преводи на Тит 3:13: