за Христос

Трети съдия - Самегар
След Аод настана времето на Самегар, Анатовия син, който с един волски остен изби шестстотин мъже от филистимците; той също избави Израел.

Слушай Съдии 3:31
Съдии 3:31

Препратки:

Други преводи на Съдии 3:31: