за Христос

Тогава целият народ в пълно единомислие каза: Никой от нас няма да отиде в шатъра си, нито някой от нас ще се върне в къщата си,

Слушай Съдии 20:8
Съдии 20:8

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:8: