за Христос

Затова взех тялото на наложницата си, разсякох го и го изпратих по всички предели на Израелевото наследство; защото те извършиха разврат и безумие в Израел.

Слушай Съдии 20:6
Съдии 20:6

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:6:

Тогава взех наложницата си и я разсякох на парчета, и я изпратих по цялата земя на израилевото наследство; защото те извършиха развратно и позорно нещо в Израил.
/Верен 2002/
Затова взех тялото на наложницата си, разсякох го и го изпратих по всички предели на Израелското наследство; защото те извършиха разврат и безумие в Израел.
/Библейско общество 2000/
Затова взех наложницата си та я разсякох и я изпратих по всичките предели на Израилевото наследство; защото те извършиха разврат и безумие в Израиля.
/Протестантски 1940/
аз взех наложницата си, нарязах я и я разпратих по всички области на владението Израилево, понеже те извършиха беззаконно и срамно дело в Израиля;
/Православен/
За това взех наложницата си и разсякох я та я разпратих по всичките предели на Израилевото наследие; защото направиха беззаконие и безумие в Израил.
/Цариградски/
And I took my concubine, and cut her in pieces, and sent her throughout all the country of the inheritance of Israel: for they have committed lewdness and folly in Israel.
/KJV/