за Христос

А Израелевите мъже се нахвърлиха върху Вениаминовите синове и ги поразиха с острието на меча - както жителите на градовете, така и добитъка, и всичко, което се намираше там; и опожариха всички градове, които намираха.

Слушай Съдии 20:48
Съдии 20:48

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:48:

И израилевите мъже се върнаха към вениаминовите синове и ги поразиха с острието на меча - от мъжете на всеки град до добитъка, и всичко, което намериха. И всички градове, които намериха, запалиха с огън.
/Верен 2002/
А Израелските мъже се нахвърлиха върху Вениаминовите синове и ги поразиха с меч - както жителите на градовете, така и добитъка, и всичко, което се намираше там; и опожариха всички градове, които намираха.
/Библейско общество 2000/
А Израилевите мъже се обърнаха върху вениаминците, та ги поразиха с острото на ножа, както градски човек, така и добитък, и всичко що се намираше; и предадоха на огън всичките градове, които намираха.
/Протестантски 1940/
А израилтяните се върнаха към синовете Вениаминови и ги поразиха с меч - и людете в града, и добитъка, и всичко, каквото се срещаше (във всички градове), и с огън изгориха всички градове, които се намираха по пътя.
/Православен/
И върнаха се Израилевите мъже към Вениаминовите синове та ги поразиха с острото на ножа, от человек на всеки град до скот, и всичко що се намираше; и всичките градове които се намираха предадоха на огън.
/Цариградски/
And the men of Israel turned again upon the children of Benjamin, and smote them with the edge of the sword, as well the men of every city, as the beast, and all that came to hand: also they set on fire all the cities that they came to.
/KJV/