за Христос

И така, те се обърнаха и побегнаха към пустинята в канарата Римон. А израелтяните застигнаха изоставащи от тях по пътищата - пет хиляди мъже, после ги гониха до Гидом и там убиха още две хиляди мъже.

Слушай Съдии 20:45
Съдии 20:45

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:45:

Тогава се обърнаха и побягнаха към пустинята на канарата Римон; и израилевите синове събраха от тях остатък от пет хиляди мъже по пътищата и ги гониха до Гидом, и избиха от тях две хиляди мъже.
/Верен 2002/
И така, те се обърнаха и побегнаха към пустинята в канарата Римон. А израелците застигнаха изоставащи от тях по пътищата - пет хиляди мъже, после ги гониха до Гидом и там убиха още две хиляди мъже.
/Библейско общество 2000/
Прочее, те се обърнаха та побягнаха към пустинята в канарата Римон; а израилтяните набраха от тях пабирък по пътищата, пет хиляди мъже, после ги гониха до Гидом и там убиха от тях две хиляди мъже.
/Протестантски 1940/
Останалите се обърнаха и се спуснаха към пустинята, към скала Римон, шестстотин души, и останаха там в каменната планина Римон четири месеца.
/Православен/
Тогаз се върнаха та побягнаха към пустинята в канарата Римон; а Израилевите синове обраха пабирък от тях в пътищата мъже пет тисящи, и гониха ги до Гидом и убиха от тях две тисящи мъже..
/Цариградски/
And they turned and fled toward the wilderness unto the rock of Rimmon: and they gleaned of them in the highways five thousand men; and pursued hard after them unto Gidom, and slew two thousand men of them.
/KJV/