за Христос

Затова се обърнаха да бягат пред Израелевите мъже към пътя за пустинята, но битката ги притисна. Израелтяните погубваха пред градовете онези, които излизаха от тях.

Слушай Съдии 20:42
Съдии 20:42

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:42:

И те обърнаха гръб пред израилевите мъже по пътя към пустинята, но битката ги застигна; и онези, които излизаха от градовете, ги обкръжаваха и ги избиваха.
/Верен 2002/
Затова се обърнаха да бягат пред Израелските мъже към пътя за пустинята, но битката ги притисна. Израелците погубваха пред градовете онези, които излизаха от тях.
/Библейско общество 2000/
Затова обърнаха се пред Израилевите мъже към пътя за пустинята; но битката ги притисна; и те погубваха всред градовете ония които излизаха из тях.
/Протестантски 1940/
И побягнаха синовете Вениаминови от израилтяните по пътя към пустинята, но бидоха преследвани със сеч, и ония, които излизаха от градовете, ги избиваха там;
/Православен/
И обърнаха се пред Израилевите мъже към пътя на пустинята; но боят ги притисна, защото онези които излазяха из градовете погубваха ги всред тях.
/Цариградски/
Therefore they turned their backs before the men of Israel unto the way of the wilderness; but the battle overtook them; and them which came out of the cities they destroyed in the midst of them.
/KJV/