за Христос

Тогава Израелевите мъже се върнаха; и Вениаминовите мъже се смутиха, защото разбраха, че бедата ги постигна.

Слушай Съдии 20:41
Съдии 20:41

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:41: