за Христос

Левитът, мъжът на убитата жена, им отговори: Отбих се в Гавая Вениаминова заедно с наложницата ми, за да пренощуваме.

Слушай Съдии 20:4
Съдии 20:4

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:4: