за Христос

И когато израелтяните отстъпваха в битката, Вениамин започна да поразява и изби от тях около тридесет мъже, защото си казваха: Наистина те падат пред нас, както при първата битка.

Слушай Съдии 20:39
Съдии 20:39

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:39:

И израилевите мъже се обърнаха в битката и Вениамин започна да убива някои от израилевите синове, около тридесет мъже, защото казаха: Наистина те падат пред нас както в първата битка.
/Верен 2002/
И когато израелците отстъпваха в битката, Вениамин започна да поразява и изби от тях около тридесет мъже, защото си казваха: Наистина те падат пред нас, както при първата битка.
/Библейско общество 2000/
И когато израилтяните отстъпиха в битката, Вениамин почна да поразява, и уби от израилтяните около тридесет мъже, защото си рекоха: Наистина те падат пред нас както при първата битка.
/Протестантски 1940/
И тъй, когато израилтяните отстъпиха от мястото на битката, и Вениамин почна да поразява и свали до трийсет души израилтяни, като казваше: "пак падат пред нас, както и в предишните битки",
/Православен/
И когато устъпиха Израилевите синове в боя, Вениамин начна да поразява и уби от Израиляните около тридесет мъже, защото рекоха: Наистина пак падат пред нас както в първия бой.
/Цариградски/
And when the men of Israel retired in the battle, Benjamin began to smite and kill of the men of Israel about thirty persons: for they said, Surely they are smitten down before us, as in the first battle.
/KJV/