за Христос

Тогава засадата връхлетя върху Гавая, след като бяха изчакали, и поразиха целия град с острието на меча.

Слушай Съдии 20:37
Съдии 20:37

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:37: