за Христос

И Вениаминовите синове видяха, че бяха поразени. Защото Израелевите мъже отстъпиха пред Вениаминовите синове, като разчитаха на засадата, която бяха поставили против Гавая.

Слушай Съдии 20:36
Съдии 20:36

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:36:

И вениаминовите синове видяха, че бяха победени. И израилевите мъже дадоха място на вениаминците, тъй като разчитаха на засадата, която бяха поставили срещу Гавая.
/Верен 2002/
И Вениаминовите синове видяха, че бяха поразени. Защото израелските мъже отстъпиха пред Вениаминовите синове, като разчитаха на засадата, която бяха поставили против Гавая.
/Библейско общество 2000/
И вениаминците видяха, че бяха поразени. Защото израилевите мъже отстъпиха пред вениаминците, като разчитаха на засадата, която бяха поставили против Гавая.
/Протестантски 1940/
Защото, когато Вениаминовите синове помислиха, че са разбили израилтяните, които им сториха място, понеже израилтяните се надяваха на засадата, която бяха поставили близо до Гива,
/Православен/
И видяха Вениаминовите синове че се поразиха; защото Израилевите мъже дадоха място на Вениаминовците, понеже се уповаваха на засадата която бяха турили против Гавая.
/Цариградски/
So the children of Benjamin saw that they were smitten: for the men of Israel gave place to the Benjamites, because they trusted unto the liers in wait which they had set beside Gibeah.
/KJV/