за Христос

Защото Господ порази Вениамин пред Израел; в онзи ден израелтяните погубиха от Вениаминовите синове двадесет и пет хиляди и сто мъже; те всичките носеха меч.

Слушай Съдии 20:35
Съдии 20:35

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:35:

И ГОСПОД разби Вениамин пред Израил, и в онзи ден израилевите синове простряха двадесет и пет хиляди и сто мъже от Вениамин; всички те теглеха меч.
/Верен 2002/
Защото Господ порази Вениамин пред Израел; в онзи ден израелците погубиха от Вениаминовите синове двадесет и пет хиляди и сто мъже; те всичките носеха меч.
/Библейско общество 2000/
Защото Господ порази Вениамина пред Израиля; и в оня ден израилтяните погубиха от вениаминците двадесет и пет хиляди и сто мъже; те всички теглеха меч.
/Протестантски 1940/
а Господ разби Вениамина пред израилтяните, и израилтяните простряха в оня ден от синовете Вениаминови двайсет и пет хиляди и сто души меченосци.
/Православен/
И порази Господ Вениамина пред Израиля; и погубиха Израилевите синове онзи ден от Вениаминовите двадесет и пет тисящи и сто мъже: всички тези теглеха меч.
/Цариградски/
And the LORD smote Benjamin before Israel: and the children of Israel destroyed of the Benjamites that day twenty and five thousand and an hundred men: all these drew the sword.
/KJV/