за Христос

И връхлетяха против Гавая десет хиляди отбрани мъже от целия Израел и битката ставаше ожесточена; но Вениаминовите синове не подозираха, че бедата ги застигаше.

Слушай Съдии 20:34
Съдии 20:34

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:34:

И десет хиляди избрани мъже от целия Израил дойдоха срещу Гавая и битката се ожесточи; онези обаче не знаеха, че злото ги постигаше.
/Верен 2002/
И връхлетяха против Гавая десет хиляди отбрани мъже от целия Израел и битката ставаше ожесточена; но Вениаминовите синове не подозираха, че бедата ги застигаше.
/Библейско общество 2000/
И дойдоха против Гавая десет хиляди отборни мъже от целия Израил, и битката ставаше ожесточена; но вениаминците не знаеха, че бедата ги застигаше.
/Протестантски 1940/
И се обърнаха срещу Гива десет хиляди души отбрани от цял Израил, и се почна жестока битка. Но Вениаминовите синове не знаеха, че ще ги сполети зло,
/Православен/
И дойдоха против Гавая десет тисящи избрани мъже от всичкия Израил, и битвата беше тежка; но те не знаеха че злото ги пристигаше.
/Цариградски/
And there came against Gibeah ten thousand chosen men out of all Israel, and the battle was sore: but they knew not that evil was near them.
/KJV/