за Христос

Тогава всички Израелеви мъже станаха от мястото си и се опълчиха във Ваал-тамар, и засадата на Израел изскочи от прикритието си, от Гавайската ливада.

Слушай Съдии 20:33
Съдии 20:33

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:33:

Тогава всичките израилеви мъже станаха от мястото си и се строиха във Ваал-Тамар, докато израилевата засада изскочи от мястото си от ливадата на Гавая.
/Верен 2002/
Тогава всички Израелски мъже станаха от мястото си и се опълчиха във Ваал-тамар, и засадата на Израел изскочи от прикритието си, от Гавайската ливада.
/Библейско общество 2000/
Тогава всичките Израилеви мъже станаха от мястото си, та се опълчиха във Ваал-тамар, и засадата на Израиля изкочи от мястото си, от Гавайската ливада.
/Протестантски 1940/
Всички израилтяни станаха от мястото си и се наредиха във Ваал-Тамара. А Израилевата засада се спускаше от мястото си от западна страна на Гива.
/Православен/
И станаха от мястото си всичките Израилеви мъже та се опълчиха в Ваал-тамар; и засадата на Израиля изкокна от мястото си, от ливадата на Гавая.
/Цариградски/
And all the men of Israel rose up out of their place, and put themselves in array at Baaltamar: and the liers in wait of Israel came forth out of their places, even out of the meadows of Gibeah.
/KJV/