за Христос

Затова Вениаминовите синове си помислиха: Те падат пред нас, както преди това. А израелтяните си казаха: Да побегнем и да ги отвлечем от града към пътищата.

Слушай Съдии 20:32
Съдии 20:32

Препратки:

Други преводи на Съдии 20:32:

И вениаминовите синове казаха: Те падат пред нас както преди. А израилевите синове казаха: Да побегнем и да ги отдалечим от града по пътищата.
/Верен 2002/
Затова Вениаминовите синове си помислиха: Те падат пред нас както по-рано. А израелците си казаха: Да побегнем и да ги отвлечем от града към пътищата.
/Библейско общество 2000/
Затова вениаминците си казаха: Те падат пред нас както по-напред. А израилтяните рекоха: Да побегнем и да ги отвлечем от града към пътищата.
/Протестантски 1940/
И Вениаминовите синове си казаха: те падат пред нас, както по-преди. А Израилевите синове си рекоха: да бягаме от тях и да ги отвлечем от града на пътя. (Тъй и направиха.)
/Православен/
И рекоха Вениаминовите синове: Те падат пред нас както по-напред. А Израилевите синове рекоха: Да побегнем и да ги поотделим от града в пътищата.
/Цариградски/
And the children of Benjamin said, They are smitten down before us, as at the first. But the children of Israel said, Let us flee, and draw them from the city unto the highways.
/KJV/