за Христос

И на третия ден израелтяните излязоха против Вениаминовите синове и се опълчиха против Гавая, както предишните дни.

Слушай Съдии 20:30
Съдии 20:30

Други преводи на Съдии 20:30: